top of page

הדסה הקטנה קרית היובל ירושלים

4 מגדלים בני 22 קומות ו 6 קומות חניון,

3 בניינים מתוך ה 4 מיועדים להשכרה, במסגרת פרויקט "דירה להשכיר"- סה"כ 396 יח"ד להשכרה,

בפרויקט 528 יח"ד סה"כ.

bottom of page