top of page

הוספת שטחים עיקריים בית המשפט בלוד

הוספת שטחים עקריים בבית המשפט בלוד, על ידי שבירת המרפסות הקיימות, הוספת שטחים על ידי קונסטרוקצית פלדה וקירות מסך בחזיתות.
עבודה הנדסית מורכבת, בתוך מבנה חי ופעיל.

bottom of page