top of page

לחברתנו הניסיון וההבנה של כלל המשמעויות ההנדסיות, תפעוליות וביצועיות הנדרשות להצלחת הפרויקט.

פרויקט בשיטת התכנון – הקמה-ביצוע ותפעול (D.B.O.T) בתחום מעונות הסטודנטים הנפוץ מאוד היום הם המומחיות שלנו.

חברת "רוכסר ניהול פרויקטים בע"מ" מספקת שירותי ניהול פרויקט, תיאום-תכנון, ליווי תהליכי רישוי ומתן פתרונות הנדסיים בכל שלבי הפרויקט.

החברה שמה לה למטרה לשפר את איכות ניהול הפרויקט ברמת התכנון במטרה למקסם את הצלחתו של כל פרויקט.

ניהול תכנון

ניהול כלל מתכנני הפרויקט בכל שלבי הביצוע.

תכנון טוב צריך להיות מחובר לצרכי היזם והמזמין, מתאים לאילוצי ולצרכי הביצוע, תוך מתן ערך מוסף לשלבי הביצוע אשר יגיעו בהמשך.

fSHhWqc10VzacSuYHP3n--4--ewkoj.jpg

פיקוח על הביצוע

פיקוח על ביצוע הפרויקטים והטמעת תהליכי עבודה נכונים עבור כל פרויקט, בהתאם לפרוגרמה הנדרשת.

ליווי תהליכי רישוי

ליווי תהליכי קבלת היתר, טופס 4, תעודת גמר, תיאומים מול הרשויות השונות וכו'.

ליווי הקבלן והמתכננים הנדרשים עד לקבלת ההליך הנדרש.

wM0kPDyWq2HJBaKbi3nR--3--ig5sk.jpg
Oep4W2PTLiAcXR8bHwuB--4--wt84a.jpg

ייעוץ

ייעוץ ומתן פתרונות הנדסיים ופרקטים לבעיות וקשיים הנוצרים במהלך הפרויקטים, הנותנים ערך מוסף גדול מאוד למזמין העבודה הן מבחינה פיננסית והן מבחינת לוחות זמנים וקידום הפרויקט.

bottom of page